MIKROSYSTEMY I NANOTECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE

DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI „MINTE”


Nazwa Beneficjenta:

Instytut Technologii Elektronowej

Wartość projektu:

52 627 805,46 PLN

Udział Unii Europejskiej:

37 354 198,46 PLN

Okres realizacji:

2009 - 2013


Kierownik Projektu: Dr inż. Piotr GRABIEC, Prof. ITE

tel.: +48222793201, e-mail: grabiec@ite.waw.pl


CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie warunków infrastrukturalnych niezbędnych dla realizacji prac B+R na rzecz gospodarki w zakresie priorytetowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju mikro/nanotechnologii elektronicznych.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO POIG.02.01.00-14-081/09
Zakład Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych w Piasecznie


Wybrane inwestycje aparaturowe zrealizowane w ramach projektu MINTE