Witamy

  Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty Instytutu dla gospodarki krajowej, a może i międzynarodowej poprzez zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych chroniących rozwiązania powstałe w ramach prowadzonych prac badawczo - rozwojowych. Zwiększenie aktywności wynalazczej (w ramach projektu przewiduje się dokonanie 122 zgłoszeń patentowych) prognozowano na podstawie zwiększonej aktywności naukowo - badawczej Instytutu, który realizuje nie tylko projekty statutowe, ale także kilka projektów zamawianych, 9 projektów ramowych i 4 projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że przyznane środki, w wysokości 850 860,-zł, w tym ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego - 723 231,-zł, pozwolą zrealizować ten projekt.

Aktualności

01.01.2007 Start projektu.

15.10.2009 Ruszyła strona.

Partnerzy

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska