Realizacja projektu

Projekt przewidziany jest na osiem lat (2007 - 2014). Data zakończenia projektu 30.06.2015. W ramach tego przedsięwzięcia dokonano w Urzędzie Patentowym RP 126 zgłoszeń w tym 2 zgłoszenia dokonane w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz 124 zgłoszenia dokonane w Urzędzie Patentowym RP (118 zgłoszeń patentowych i 6 zgłoszeń wzorów użytkowych). Zgłoszone do ochrony rozwiązania dotyczą optoelektronicznych i mikromechanicznych przyrządów półprzewodnikowych oraz nowych metod pomiarowych. Dokonano także dwóch zgłoszeń w Europejskim Urzędzie Patentowym, są to zgłoszenia: EP10162793.3 pt."Metod for reductionof recovery time of SESAM absorbers oraz EP11008132.0 pt. "Metod for optimization of photoresist exposure parameters In photolithography process and device for implementing the metod". Na zgłoszenie EP10162793.3 uzyskaliśmy patent europejski nr EP 2253995, który jest walidowany w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Lichtenstejnie oraz na Litwie. Natomiast zgłoszenie EP11008132.0 jest w trakcie rozpatrywania.

Aktualności

01.01.2007 Start projektu.

15.10.2009 Ruszyła strona.

Partnerzy

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska