STRONA ARCHIWALNA
Instytut Technologii Elektronowej
hbar
Kliknij, aby otrzymac polska wersje językowa Click here for English Language O Instytucie Organizacja i dzialalnosc Projekty Europejskie Fundusze strukturalne Zamowienia_Publiczne Tu znajdziesz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, której szukasz Biuletyn Informacji Publicznej ISO 9001
hbar
Zakład Fotoniki

O NAS
system MBE Wspólczesna fotonika łączy w sobie podstawową fizykę z nanotechnologią. Ta kombinacja prowadzi do szerokiej gamy innowacyjnych prac badawczych, które mają ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Fotonika wydaje się być technologią 21 wieku, w sensie w jakim mikroelektronikę uważać możemy za technologię drugiej połowy 20 wieku. W obrębie samej fotoniki do jednych z najszybciej rozwijających się i posiadających ogromny potencjał aplikacyjny zaliczyć możemy półprzewodnikowe źródła światła spójnego - lasery i różnego rodzaju detektory promieniowania.

Zakład Fotoniki prowadzi badania nad nowymi źródłami światła dla zastosowań w przemyśle, ochronie środowiska i medycynie. W szczególności koncentrujemy się na przyrządach pracujących w obszarze bliskiej i średniej podczerwieni; laserach półprzewodnikowych dużej mocy, pompowanych optycznie laserach typu VECSEL i kwantowych laserach kaskadowych (QCL) ze związków półprzewodnikowych III-V. Prowadzimy również badania nad detektorami podczerwieni ze związków III-V; diodami p-i-n, diodami lawinowymi i detektorami na bazie antymonkowych supersieci II rodzaju.

Zakład dysponuje odpowiednim potencjałem aparaturowym i ludzkim umożliwiającym prace nad rozwijaniem nowych technologii i przyrządów fotonicznych. Zatrudniamy wysokokwalifikowany personel badawczy i doktorantów i dysponujemy aparaturą technologiczną i pomiarową na poziomie nie ustępującym wyposażeniu laboratoriów europejskich. Zakład łączy wysoki poziom badań podstawowych z doświadczeniami w dziedzinie komercjalizacji przyrządów optoelektronicznych. Dwa nowoczesne reaktory epitaksjalne MBE, kompletne laboratorium wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych ze związków III-V i zaplecze projektowe, pozwalają na opracowywanie i wytwarzanie praktycznie wszystkich typów przyrządów optoelektronicznych. Naszą siłą jest możliwość projektowania przyrządów pod konkretne zastosowania i wytwarzanie niestandardowych struktur epitaksjalnych dostosowanych do wymagań klienta.

Misją zakładu jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych ukierunkowanych na opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych mikro- i nanotechnologii i ich zastosowań w dziedzinie optoelektroniki, fotoniki i mikrosystemów. Zakład stanowi rdzeń Centrum Doskonałości CEPHONA ("Fizyka i Technologia Struktur Fotonicznych) działającego w Instytucie Technologii Elektronowej.