STRONA ARCHIWALNA
Instytut Technologii Elektronowej
hbar
Kliknij, aby otrzymac polska wersje językowa Click here for English Language O Instytucie Organizacja i dzialalnosc Projekty Europejskie Fundusze strukturalne Zamowienia_Publiczne Tu znajdziesz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, której szukasz Biuletyn Informacji Publicznej ISO 9001
hbar
Zakład Materiałów Kompozytowych i Ceramicznych

O NAS
Komora do badań EMC

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z grudnia 2011 roku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR został włączony do ITE jako oddział w Warszawie. W jego strukturze organizacyjnej utworzono Zakład badań urządzeń, systemów i podzespołów (Z-10), który rozpoczął swą działalność w kwietniu 2014 roku.

Misją Zakładu jest prowadzenie badań naukowych i prac aplikacyjnych w dziedzinie urządzeń, systemów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Obszar prac B+R realizowanych w Zakładzie jest pochodną posiadanych kompetencji, wiedzy i praktycznych doświadczeń kadry inżynierskiej zatrudnionej w Oddziale ITE-Predom w Warszawie, a także posiadanego potencjału aparaturowego użytkowanego w wydzielonych, wyspecjalizowanych laboratoriach. W szczególności obszar prac B+R obejmuje pomiary parametrów elektrycznych, optycznych i mechanicznych urządzeń, systemów i podzespołów, ocenę parametrów składających się na bezpieczeństwo użytkowania, pomiary optyczne, kompatybilności elektromagnetycznej, efektywności energetycznej, emisji hałasu i skutków oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi, i in.