STRONA ARCHIWALNA
Instytut Technologii Elektronowej
hbar
Kliknij, aby otrzymac polska wersje językowa Click here for English Language O Instytucie Organizacja i dzialalnosc Projekty Europejskie Fundusze strukturalne Zamowienia_Publiczne Tu znajdziesz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, której szukasz Biuletyn Informacji Publicznej ISO 9001
hbar

Lista zrealizowanych projektów Unii Europejskiej
akronim tytuł rola ITE
 AGETHAAmber/Green Emitters Targeting High Temperature Applications (Źródła promieniowania bursztynowego/zielonego spełniające wymagania zastosowań wysokotemperaturowych)
Nr kontraktu: IST 1999-10292
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA
    więcej
wykonawca
 AMOREAdvanced Matgnetic Oxides for Responsive Engineering (Tlenki magnetyczne nowej generacji dla inżynierii materiałowej)
Nr kontraktu: G5RD-CT-2000-00138
Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Eliana KAMIŃSKA
    więcej
wykonawca
 APRILAdaptive Presence controlled and Regulated Integrated Lighting (Adaptacyjny sterowany obecnością zintegrowany i regulowany system oświetlenia )
Nr kontraktu: 1/POLBER-2/2016
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GUZDEK
współwykonawca
 CarriCoolModular Interposer System Architecture providing scalable Heat Removal, Power Delivery and Optical Signalling. (Modularny, skalowany oraz wielofunkcyjny system odprowadzania ciepła, dostarczania energii i realizowania komunikacji w układach scalonych.)
Nr kontraktu: 619488
Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
    strona www projektu
wykonawca
 CEPHONAPhysics and Technology of Photonic Nanostructures (Fizyka i technologia nanostruktur fotonicznych (Centrum doskonałości))
Nr kontraktu: G5MA-CT-2002-04061
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. Maciej BUGAJSKI
    więcej    strona www projektu
główny wykonawca
 CharmChallenging environments tolerant Smart systems for IoT and AI (Inteligentne systemy elektroniczne przeznaczone do eksploatacji w trudnych warunkach środowiskowych do zastosowań w IoT i AI)
Nr kontraktu: 876362
Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
partner
 COMONCompact modelling network (Sieć modelowania typu compact)
Nr kontraktu: PIAP-GA-2008-218255
Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Daniel TOMASZEWSKI
    więcej
wykonawca
 CORONACustomer-Oriented product engineering of micro and nano devices  (Zorientowana na klienta inżynieria produkcji mikro i nano przyrządów )
Nr kontraktu: CP-FP 213969-2
Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 DENISDevelopment of Low Disclocation Density GaN Substrates (Wytwarzanie i optymalizacja kontaktu omowego typu p do GaN)
Nr kontraktu: G5RD-CT-2001-00566
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA
    więcej
podwykonawca
 DIH-WORDDigitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms (Cyfryzacja i transformacja europejskiego przemysłu i usług: centra i platformy innowacji cyfrowych)
Nr kontraktu: 952176
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
partner
 e-BRAINSBest-Reliable Ambient Inteligent Nano Sensor Systems (Inteligentne systemy nano-czujnikowe zoptymalizowane pod kątem niezawodności)
Nr kontraktu: 257488
Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
    strona www projektu
wykonawca
 E-COLLEGAdvanced Insfrastructure for Pan-European Collaborative Engineering (Zaawansowana infrastruktura dla paneuropejskiej współpracy inżynierskiej)
Nr kontraktu: IST-1999-11746
Osoba kontaktowa: Dr inż. Krystyna SIEKIERSKA
    więcej
wykonawca
 e-CUBES3-D Integrated Micro/Nano Modules for Easily Adapted Applications (3-wymiarowe scalone mikro i nanomoduły łatwo adoptowalne do zastosowań)
Nr kontraktu: 026461
Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy SZYNKA
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 ETERAElevated Temperature Quantum Cascade Lasers for Terahertz Applications (Lasery kaskadowe o podwyższonej temperaturze działania do zastosowań w zkresie terrahercowym.)
Nr kontraktu: 1/POLTUR-1/2016
Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Anna SZERLING
wykonawca
 EurekaNew Generation of 3D Integrated Passive Components and Microsystems in LtCC technology (Nowa generacja trójwymiarowych zintegrowanych elementów biernych i mikrosystemów w technologii LTCC)
Nr kontraktu: E!4570/15/NCBiR/10
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Dorota SZWAGIERCZAK
wykonawca
 GSQGallium Arsenide Second-Window Quantum Dot Lasers (Lasery GaAs z obszarem czynnym zawierajacym kropki kwantowe)
Nr kontraktu: IST-1999-10450
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jerzy KĄTCKI
    więcej
wykonawca
 GUARDIAN ANGELSGuardian Angels for a Smarter Life (Aniołowie Stróże dla Inteligentniejszego Życia)
Nr kontraktu: 285406
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
wykonawca
 HEALTHY_AIMSNano Scale Materials and Sensors and Microsystems for Medical Implants Improving Health and Quality of Life (Nanomateriały, czujniki i mikrosystemy do implantów medycznych poprawiających zdrowie i jakość życia)
Nr kontraktu: IST- 001837
Osoba kontaktowa: Dr inż. Krzysztof DOMAŃSKI
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 HYPHENHybrid Substrates for Competitive High Frequency Electronics (Hybrydowe podłoża dla konkurencyjnej elektroniki wysokiej częstotliwości)
Nr kontraktu: 027455
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA
    więcej
wykonawca
 INTEGRAMplusIntegrated micro- and nanotechnology platforms and services (Zintegrowana platforma mikro- i nanotechnologii)
Nr kontraktu: 027540
Osoba kontaktowa: Dr inż. Paweł JANUS
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 Lab 4 MEMS IIMicro-Optical MEMS, micro-mirrors and pico-projectors (Mikro-Optyczne systemy MEMS, mikrolustra i pikoprojektory)
Nr kontraktu: ENIAC-2013-2/3/2014
Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
    strona www projektu
wykonawca
 Lab4MEMSLAB FAB for smart semsors and actuators MEMS (Linia Pilotowa wytwarzania inteligentnych czujników i elementów wykonawczych (aktuatorów) MEMS)
Nr kontraktu: 325622
Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy ZAJĄC
    strona www projektu
wykonawca
 MARSMarket Ready Self-sensing probes for wide range of applications in Scanning probe microscopy (Komercyjnie dostępna technologia dźwigni ze zintegrowanymi detektorami ugięcia dla mikroskopii bliskich oddziaływań)
Nr kontraktu: EUREKA/MARS/4/2019
Osoba kontaktowa: Dr inż. Paweł JANUS
współwykonawca
 METAMOSMetallic Source and Drain for Advanced MOS Technology (Metaliczne źródło i dren dla zaawansowanej technologii MOS)
Nr kontraktu: 016677
Osoba kontaktowa: Dr inż. Jacek RATAJCZAK
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 MilewianseWide-angle sensor with a micro-lens (Szerokokątny sensor z mikrosoczewką)
Nr kontraktu: POLBER4/2/2020
Osoba kontaktowa: Mgr inż. Michał ZBIEĆ
Lider
 MINAEAST-NETMicro and Nanotechnologies going to Eastern Europe through Networking (Mikro i nanotechnologie dla Europy Wschodniej poprzez współpracę w ramach Sieci Naukowej)
Nr kontraktu: INCO-CT-2004-510470
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
    strona www projektu
wykonawca
 MINOSMicro-NanOSystems EUROpean NETworking for promoting/pursuing integration of NMS and ACC in ERA (Sieć Europejska Mikro- i nanosystemów dla promocji integracji Nowych Krajów Członkowskich i Krajów Kandydujących w Europejskiej Przestrzeni Badawczej)
Nr kontraktu: 015704
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr DUMANIA
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 MNT_ERA-NETFrom Micro- and Nanoscale Science to New Technologies for Europe (Od nauki mikro i nanoskalowej do nowych technologii w Europie)
Nr kontraktu: ERAC-CT-2003-510226
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr DUMANIA
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 MOEMSCA European Network of Competencies in MOEMS Devices and Technologies (Centrum kompetencji dla mikrosystemów MOEMS)
Nr kontraktu: IST-2001-33444
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
    więcej
wykonawca
 MORGaNMaterials for Robust Gallium Nitride (Nowe materiały dla przyrządów elektronicznych i sensorów z azotku galu przeznaczonych do pracy w skrajnie trudnych warunkach.)
Nr kontraktu: NMP3-LA-2008-214610
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA
    strona www projektu
wykonawca
 MST_SYSTEMSMicro Systems Technology - Systems (Technika Mikrosystemów)
Nr kontraktu: IST-2001-33393
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
    więcej
podwykonawca
 NANO-TECEcosystems Technology and Design for Nanoelectronics (Ekosystem Technologii i Projektowania dla Nanoelektroniki)
Nr kontraktu: 257964
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
wykonawca
 NANOHEATMultidomaiN plAtform for iNtegrated MOre-tHan-MoorE/Beyond CMOS systems charActerisation & diagnosTics. (Wielodomenowa platforma do charakteryzacji i diagnostyki zintegrowanych systemów More-than-Moore i Beyond CMOS.)
Nr kontraktu: 318625
Osoba kontaktowa: Dr inż. Paweł JANUS
    strona www projektu
koordynator
 NANOPHOSNanostructured Photonic Sensors (Czujniki fotonowe wykorzystujące nanostruktury)
Nr kontraktu: IST-2001-39112
Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Eliana KAMIŃSKA
    więcej
wykonawca
 NANOSILSilicon-based nanostructures and nanodevices for long term nanoelectronics applications (Nanostruktury i nanoprzyrządy oparte na krzemie dla perspektywicznych zastosowań w nanoelektronice)
Nr kontraktu: 216171
Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Henryk PRZEWŁOCKI
    strona www projektu
trzecia strona
 OPTOLABCARDMass Produced Optical Diagnostic Labcards Based on Micro and nano SU8 Layers (Karty laboratoryjne do diagnostyki optycznej produkowane masowo z użyciem mikro- i nanowarstw SU8)
Nr kontraktu: 016727
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jan DZIUBAN
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 OxyGaNEfficiency enhancement in GaN-based blue to blue-violet LDs by engineered nitride-oxide ohmic contaccts (Zwiększenie wydajności niebieskich i niebiesko-fioletowych diod laserowych opartych na azotku galu przez inżynierię kontaktów omowych między azotkami i tlenkami)
Nr kontraktu: M-ERA.NET2/2019/6/2020
Osoba kontaktowa: Dr hab. Michał BORYSIEWICZ
Lider
 PAR4CRPartnership for elaboration of cognitive radio (Partnerstwo dla opracowania radia kognitywnego)
Nr kontraktu: 230688
Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy SZYNKA
wykonawca
 ParCourParticle Counter (Licznik cząstek (ParCour))
Nr kontraktu: 2/POLBER-3/2018
Osoba kontaktowa: Dr inż. Paweł JANUS
wykonawca
 PARSIMOPartitioning and Modelling of SiP (Partycjonowanie i modelowanie układów typu System in Package)
Nr kontraktu: ENIAC-ED-13-08
Osoba kontaktowa: Dr inż. Grzegorz JANCZYK
wykonawca
 PiezoMEMSPiezoelectric MEMS for efficient energy harvesting (PiezoMEMS) (Piezoelektryczne systemy MEMS do skutecznego pozyskiwania energii)
Nr kontraktu: M-ERA.NET/2013/04/2016
Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy ZAJĄC
wykonawca
 R3-PowerUp300 mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (Linie pilotowe 300 mm dla zastosowań SmartPower i dyskretnych elementów mocy)
Nr kontraktu: 737417
Osoba kontaktowa: Dr inż. Grzegorz JANCZYK
    strona www projektu
wykonawca
 REACTIONREACTION - first and euRopEAn siC eighT Inches pilOt liNe (Pierwsza i europejska pilotażowa linia technologiczna na 8” podłożach węglika krzemu (SiC) )
Nr kontraktu: 783158-2
Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
    strona www projektu
wykonawca
 REASONResearch and Training Action for System on Chip Design (Badania i kształcenie w dziedzinie systemów jednoukładowych)
Nr kontraktu: IST-2000-30193
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Andrzej KOBUS
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 ROBOSEMDevelopment of a Smart Nanorobot for Sensor-based Handling in a Scanning Electron Microscope (Opracowanie inteligentnego nano-robota dla mikroskopii SEM)
Nr kontraktu: G1RD-CT-2002-00675
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 SE2ANanoelectronics for Safe, Fuel Efficient and Environment Friendly Automotive Solutions SE2A (ENIAC) (Nanoelektronika dla bezpiecznych, efektywnych pod względem zuzycia paliwa i przyjaznych dla środowiska rozwiązań SE2A (ENIAC))
Nr kontraktu: NCBiR/ENIAC-2008-1/2/2009
Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy SZYNKA
wykonawca
 SENSEIVERLow cost and energy-efficient LTCC sensor/IR-UWB transceiver solutions for sustainable helthy environment (Niskokosztowe oraz energooszczędne rozwiązania czujników LTCC oraz układów nadawczo-odbiorczych IR-UWB dla zrównoważonego i zdrowego środowiska.)
Nr kontraktu: 289481
Osoba kontaktowa: Dr inż. Krzysztof ZARASKA
wykonawca
 SESBESmart Elements for Sustainable Building Envelopes (Inteligentne elementy elewacji budynków.)
Nr kontraktu: 608950
Osoba kontaktowa: Dr inż. Grzegorz JANCZYK
wykonawca
 SEWINGSystem for European Water Monitoring (Europejski system monitorowania wody)
Nr kontraktu: IST-2000-28084
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Andrzej KOBUS
    więcej
wykonawca
 SMAC (Zaawansowane techniki projektowania systemów inteligentnych.)
Nr kontraktu: 288827
Osoba kontaktowa: Dr inż. Grzegorz JANCZYK
    strona www projektu
wykonawca
 SMART FRAMESmart Framework for SMEs Focused on Modern Industrial Technologies (Inteligentne wsparcie dla MSP ukierunkowanych na nowoczesne technologie przemysłowe)
Nr kontraktu: 3CE281P1
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr DUMANIA
wykonawca
 SODAMOSSource Drain Architecture for Advanced MOS Technology (Architektura źródła i drenu dla zaawansowanej technologii MOS)
Nr kontraktu: IST-2000-26475
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jerzy KĄTCKI
    więcej
wykonawca
 SUCIMASilicon Ultra Fast Cameras for Electron and Gamma Sources in Medical Applications (Ultraszybkie krzemowe kamery do pomiaru źródeł promieniowania beta i gamma dla zastosowań medycznych)
Nr kontraktu: G1RD-CT-2001-00561
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jacek MARCZEWSKI
    więcej
wykonawca
 TERAVISIONTerahertz Frequency Imaging Systems for Biomedical & Other Applications (Systemy obrazowania o częstotliwościach terahercowych dla zastosowań biomedycznych i innych)
Nr kontraktu: IST -1999- 10154
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA
    więcej
wykonawca
 TRIADEDevelopment of technology building blocks for structural health monitoring sensing devices in aeronautics  (Rozwój wytwarzania bloków funkcjonalnych do monitorowania stanu konstrukcji (SHM) na potrzeby aeronautyki. )
Nr kontraktu: ACP7_GA-2008_212859
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jacek MARCZEWSKI
wykonawca
 VERTIGOVersatile Two Micron Light Source (Laserowe źródło promieniowania poczerwonego)
Nr kontraktu: 34692
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. Maciej BUGAJSKI
    strona www projektu
wykonawca
 WARMERWAter Risk Management in EuRope (Monitorowanie zanieczyszczenia wody w Europie)
Nr kontraktu: 34472
Osoba kontaktowa: Dr inż. Michał ZABOROWSKI
wykonawca
 WILD-EASTWide Aperture Coherent Laser Diodes for Erbium Doped Fibre Amplifiers (Badania temperatury zwierciadeł i mechanizmów degradacji laserów półprzewodnikowych)
Nr kontraktu: IST -1999-10787
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. Maciej BUGAJSKI
    więcej    strona www projektu
wykonawca
Maj 2024
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna

ZAKŁADY NAUKOWE
PARTNERZY
LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO