STRONA ARCHIWALNA
Instytut Technologii Elektronowej
hbar
Kliknij, aby otrzymac polska wersje językowa Click here for English Language O Instytucie Organizacja i dzialalnosc Projekty Europejskie Fundusze strukturalne Zamowienia_Publiczne Tu znajdziesz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, której szukasz Biuletyn Informacji Publicznej ISO 9001
hbar
Lista aktualnie realizowanych projektów Unii Europejskiej
akronim tytuł rola ITE
 CharmChallenging environments tolerant Smart systems for IoT and AI (Inteligentne systemy elektroniczne przeznaczone do eksploatacji w trudnych warunkach środowiskowych do zastosowań w IoT i AI)
Nr kontraktu: 876362
Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
partner
 DIH-WORDDigitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms (Cyfryzacja i transformacja europejskiego przemysłu i usług: centra i platformy innowacji cyfrowych)
Nr kontraktu: 952176
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
partner
 OxyGaNEfficiency enhancement in GaN-based blue to blue-violet LDs by engineered nitride-oxide ohmic contaccts (Zwiększenie wydajności niebieskich i niebiesko-fioletowych diod laserowych opartych na azotku galu przez inżynierię kontaktów omowych między azotkami i tlenkami)
Nr kontraktu: M-ERA.NET2/2019/6/2020
Osoba kontaktowa: Dr hab. Michał BORYSIEWICZ
Lider

Lista zrealizowanych projektów Unii Europejskiej
akronim tytuł rola ITE
 AGETHAAmber/Green Emitters Targeting High Temperature Applications (Źródła promieniowania bursztynowego/zielonego spełniające wymagania zastosowań wysokotemperaturowych)
Nr kontraktu: IST 1999-10292
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA
    więcej
wykonawca
 AMOREAdvanced Matgnetic Oxides for Responsive Engineering (Tlenki magnetyczne nowej generacji dla inżynierii materiałowej)
Nr kontraktu: G5RD-CT-2000-00138
Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Eliana KAMIŃSKA
    więcej
wykonawca
 APRILAdaptive Presence controlled and Regulated Integrated Lighting (Adaptacyjny sterowany obecnością zintegrowany i regulowany system oświetlenia )
Nr kontraktu: 1/POLBER-2/2016
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GUZDEK
współwykonawca
 CarriCoolModular Interposer System Architecture providing scalable Heat Removal, Power Delivery and Optical Signalling. (Modularny, skalowany oraz wielofunkcyjny system odprowadzania ciepła, dostarczania energii i realizowania komunikacji w układach scalonych.)
Nr kontraktu: 619488
Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
    strona www projektu
wykonawca
 CEPHONAPhysics and Technology of Photonic Nanostructures (Fizyka i technologia nanostruktur fotonicznych (Centrum doskonałości))
Nr kontraktu: G5MA-CT-2002-04061
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. Maciej BUGAJSKI
    więcej    strona www projektu
główny wykonawca
 COMONCompact modelling network (Sieć modelowania typu compact)
Nr kontraktu: PIAP-GA-2008-218255
Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Daniel TOMASZEWSKI
    więcej
wykonawca
 CORONACustomer-Oriented product engineering of micro and nano devices  (Zorientowana na klienta inżynieria produkcji mikro i nano przyrządów )
Nr kontraktu: CP-FP 213969-2
Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 DENISDevelopment of Low Disclocation Density GaN Substrates (Wytwarzanie i optymalizacja kontaktu omowego typu p do GaN)
Nr kontraktu: G5RD-CT-2001-00566
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA
    więcej
podwykonawca
 e-BRAINSBest-Reliable Ambient Inteligent Nano Sensor Systems (Inteligentne systemy nano-czujnikowe zoptymalizowane pod kątem niezawodności)
Nr kontraktu: 257488
Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
    strona www projektu
wykonawca
 E-COLLEGAdvanced Insfrastructure for Pan-European Collaborative Engineering (Zaawansowana infrastruktura dla paneuropejskiej współpracy inżynierskiej)
Nr kontraktu: IST-1999-11746
Osoba kontaktowa: Dr inż. Krystyna SIEKIERSKA
    więcej
wykonawca
 e-CUBES3-D Integrated Micro/Nano Modules for Easily Adapted Applications (3-wymiarowe scalone mikro i nanomoduły łatwo adoptowalne do zastosowań)
Nr kontraktu: 026461
Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy SZYNKA
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 ETERAElevated Temperature Quantum Cascade Lasers for Terahertz Applications (Lasery kaskadowe o podwyższonej temperaturze działania do zastosowań w zkresie terrahercowym.)
Nr kontraktu: 1/POLTUR-1/2016
Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Anna SZERLING
wykonawca
 EurekaNew Generation of 3D Integrated Passive Components and Microsystems in LtCC technology (Nowa generacja trójwymiarowych zintegrowanych elementów biernych i mikrosystemów w technologii LTCC)
Nr kontraktu: E!4570/15/NCBiR/10
Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Dorota SZWAGIERCZAK
wykonawca
 GSQGallium Arsenide Second-Window Quantum Dot Lasers (Lasery GaAs z obszarem czynnym zawierajacym kropki kwantowe)
Nr kontraktu: IST-1999-10450
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jerzy KĄTCKI
    więcej
wykonawca
 GUARDIAN ANGELSGuardian Angels for a Smarter Life (Aniołowie Stróże dla Inteligentniejszego Życia)
Nr kontraktu: 285406
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
wykonawca
 HEALTHY_AIMSNano Scale Materials and Sensors and Microsystems for Medical Implants Improving Health and Quality of Life (Nanomateriały, czujniki i mikrosystemy do implantów medycznych poprawiających zdrowie i jakość życia)
Nr kontraktu: IST- 001837
Osoba kontaktowa: Dr inż. Krzysztof DOMAŃSKI
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 HYPHENHybrid Substrates for Competitive High Frequency Electronics (Hybrydowe podłoża dla konkurencyjnej elektroniki wysokiej częstotliwości)
Nr kontraktu: 027455
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA
    więcej
wykonawca
 INTEGRAMplusIntegrated micro- and nanotechnology platforms and services (Zintegrowana platforma mikro- i nanotechnologii)
Nr kontraktu: 027540
Osoba kontaktowa: Dr inż. Paweł JANUS
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 Lab 4 MEMS IIMicro-Optical MEMS, micro-mirrors and pico-projectors (Mikro-Optyczne systemy MEMS, mikrolustra i pikoprojektory)
Nr kontraktu: ENIAC-2013-2/3/2014
Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
    strona www projektu
wykonawca
 Lab4MEMSLAB FAB for smart semsors and actuators MEMS (Linia Pilotowa wytwarzania inteligentnych czujników i elementów wykonawczych (aktuatorów) MEMS)
Nr kontraktu: 325622
Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy ZAJĄC
    strona www projektu
wykonawca
 MARSMarket Ready Self-sensing probes for wide range of applications in Scanning probe microscopy (Komercyjnie dostępna technologia dźwigni ze zintegrowanymi detektorami ugięcia dla mikroskopii bliskich oddziaływań)
Nr kontraktu: EUREKA/MARS/4/2019
Osoba kontaktowa: Dr inż. Paweł JANUS
współwykonawca
 METAMOSMetallic Source and Drain for Advanced MOS Technology (Metaliczne źródło i dren dla zaawansowanej technologii MOS)
Nr kontraktu: 016677
Osoba kontaktowa: Dr inż. Jacek RATAJCZAK
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 MilewianseWide-angle sensor with a micro-lens (Szerokokątny sensor z mikrosoczewką)
Nr kontraktu: POLBER4/2/2020
Osoba kontaktowa: Mgr inż. Michał ZBIEĆ
Lider
 MINAEAST-NETMicro and Nanotechnologies going to Eastern Europe through Networking (Mikro i nanotechnologie dla Europy Wschodniej poprzez współpracę w ramach Sieci Naukowej)
Nr kontraktu: INCO-CT-2004-510470
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
    strona www projektu
wykonawca
 MINOSMicro-NanOSystems EUROpean NETworking for promoting/pursuing integration of NMS and ACC in ERA (Sieć Europejska Mikro- i nanosystemów dla promocji integracji Nowych Krajów Członkowskich i Krajów Kandydujących w Europejskiej Przestrzeni Badawczej)
Nr kontraktu: 015704
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr DUMANIA
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 MNT_ERA-NETFrom Micro- and Nanoscale Science to New Technologies for Europe (Od nauki mikro i nanoskalowej do nowych technologii w Europie)
Nr kontraktu: ERAC-CT-2003-510226
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr DUMANIA
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 MOEMSCA European Network of Competencies in MOEMS Devices and Technologies (Centrum kompetencji dla mikrosystemów MOEMS)
Nr kontraktu: IST-2001-33444
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
    więcej
wykonawca
 MORGaNMaterials for Robust Gallium Nitride (Nowe materiały dla przyrządów elektronicznych i sensorów z azotku galu przeznaczonych do pracy w skrajnie trudnych warunkach.)
Nr kontraktu: NMP3-LA-2008-214610
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA
    strona www projektu
wykonawca
 MST_SYSTEMSMicro Systems Technology - Systems (Technika Mikrosystemów)
Nr kontraktu: IST-2001-33393
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
    więcej
podwykonawca
 NANO-TECEcosystems Technology and Design for Nanoelectronics (Ekosystem Technologii i Projektowania dla Nanoelektroniki)
Nr kontraktu: 257964
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
wykonawca
 NANOHEATMultidomaiN plAtform for iNtegrated MOre-tHan-MoorE/Beyond CMOS systems charActerisation & diagnosTics. (Wielodomenowa platforma do charakteryzacji i diagnostyki zintegrowanych systemów More-than-Moore i Beyond CMOS.)
Nr kontraktu: 318625
Osoba kontaktowa: Dr inż. Paweł JANUS
    strona www projektu
koordynator
 NANOPHOSNanostructured Photonic Sensors (Czujniki fotonowe wykorzystujące nanostruktury)
Nr kontraktu: IST-2001-39112
Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Eliana KAMIŃSKA
    więcej
wykonawca
 NANOSILSilicon-based nanostructures and nanodevices for long term nanoelectronics applications (Nanostruktury i nanoprzyrządy oparte na krzemie dla perspektywicznych zastosowań w nanoelektronice)
Nr kontraktu: 216171
Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Henryk PRZEWŁOCKI
    strona www projektu
trzecia strona
 OPTOLABCARDMass Produced Optical Diagnostic Labcards Based on Micro and nano SU8 Layers (Karty laboratoryjne do diagnostyki optycznej produkowane masowo z użyciem mikro- i nanowarstw SU8)
Nr kontraktu: 016727
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jan DZIUBAN
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 PAR4CRPartnership for elaboration of cognitive radio (Partnerstwo dla opracowania radia kognitywnego)
Nr kontraktu: 230688
Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy SZYNKA
wykonawca
 ParCourParticle Counter (Licznik cząstek (ParCour))
Nr kontraktu: 2/POLBER-3/2018
Osoba kontaktowa: Dr inż. Paweł JANUS
wykonawca
 PARSIMOPartitioning and Modelling of SiP (Partycjonowanie i modelowanie układów typu System in Package)
Nr kontraktu: ENIAC-ED-13-08
Osoba kontaktowa: Dr inż. Grzegorz JANCZYK
wykonawca
 PiezoMEMSPiezoelectric MEMS for efficient energy harvesting (PiezoMEMS) (Piezoelektryczne systemy MEMS do skutecznego pozyskiwania energii)
Nr kontraktu: M-ERA.NET/2013/04/2016
Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy ZAJĄC
wykonawca
 R3-PowerUp300 mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (Linie pilotowe 300 mm dla zastosowań SmartPower i dyskretnych elementów mocy)
Nr kontraktu: 737417
Osoba kontaktowa: Dr inż. Grzegorz JANCZYK
    strona www projektu
wykonawca
 REACTIONREACTION - first and euRopEAn siC eighT Inches pilOt liNe (Pierwsza i europejska pilotażowa linia technologiczna na 8” podłożach węglika krzemu (SiC) )
Nr kontraktu: 783158-2
Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
    strona www projektu
wykonawca
 REASONResearch and Training Action for System on Chip Design (Badania i kształcenie w dziedzinie systemów jednoukładowych)
Nr kontraktu: IST-2000-30193
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Andrzej KOBUS
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 ROBOSEMDevelopment of a Smart Nanorobot for Sensor-based Handling in a Scanning Electron Microscope (Opracowanie inteligentnego nano-robota dla mikroskopii SEM)
Nr kontraktu: G1RD-CT-2002-00675
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
    więcej    strona www projektu
wykonawca
 SE2ANanoelectronics for Safe, Fuel Efficient and Environment Friendly Automotive Solutions SE2A (ENIAC) (Nanoelektronika dla bezpiecznych, efektywnych pod względem zuzycia paliwa i przyjaznych dla środowiska rozwiązań SE2A (ENIAC))
Nr kontraktu: NCBiR/ENIAC-2008-1/2/2009
Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy SZYNKA
wykonawca
 SENSEIVERLow cost and energy-efficient LTCC sensor/IR-UWB transceiver solutions for sustainable helthy environment (Niskokosztowe oraz energooszczędne rozwiązania czujników LTCC oraz układów nadawczo-odbiorczych IR-UWB dla zrównoważonego i zdrowego środowiska.)
Nr kontraktu: 289481
Osoba kontaktowa: Dr inż. Krzysztof ZARASKA
wykonawca
 SESBESmart Elements for Sustainable Building Envelopes (Inteligentne elementy elewacji budynków.)
Nr kontraktu: 608950
Osoba kontaktowa: Dr inż. Grzegorz JANCZYK
wykonawca
 SEWINGSystem for European Water Monitoring (Europejski system monitorowania wody)
Nr kontraktu: IST-2000-28084
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Andrzej KOBUS
    więcej
wykonawca
 SMAC (Zaawansowane techniki projektowania systemów inteligentnych.)
Nr kontraktu: 288827
Osoba kontaktowa: Dr inż. Grzegorz JANCZYK
    strona www projektu
wykonawca
 SMART FRAMESmart Framework for SMEs Focused on Modern Industrial Technologies (Inteligentne wsparcie dla MSP ukierunkowanych na nowoczesne technologie przemysłowe)
Nr kontraktu: 3CE281P1
Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr DUMANIA
wykonawca
 SODAMOSSource Drain Architecture for Advanced MOS Technology (Architektura źródła i drenu dla zaawansowanej technologii MOS)
Nr kontraktu: IST-2000-26475
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jerzy KĄTCKI
    więcej
wykonawca
 SUCIMASilicon Ultra Fast Cameras for Electron and Gamma Sources in Medical Applications (Ultraszybkie krzemowe kamery do pomiaru źródeł promieniowania beta i gamma dla zastosowań medycznych)
Nr kontraktu: G1RD-CT-2001-00561
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jacek MARCZEWSKI
    więcej
wykonawca
 TERAVISIONTerahertz Frequency Imaging Systems for Biomedical & Other Applications (Systemy obrazowania o częstotliwościach terahercowych dla zastosowań biomedycznych i innych)
Nr kontraktu: IST -1999- 10154
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA
    więcej
wykonawca
 TRIADEDevelopment of technology building blocks for structural health monitoring sensing devices in aeronautics  (Rozwój wytwarzania bloków funkcjonalnych do monitorowania stanu konstrukcji (SHM) na potrzeby aeronautyki. )
Nr kontraktu: ACP7_GA-2008_212859
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jacek MARCZEWSKI
wykonawca
 VERTIGOVersatile Two Micron Light Source (Laserowe źródło promieniowania poczerwonego)
Nr kontraktu: 34692
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. Maciej BUGAJSKI
    strona www projektu
wykonawca
 WARMERWAter Risk Management in EuRope (Monitorowanie zanieczyszczenia wody w Europie)
Nr kontraktu: 34472
Osoba kontaktowa: Dr inż. Michał ZABOROWSKI
wykonawca
 WILD-EASTWide Aperture Coherent Laser Diodes for Erbium Doped Fibre Amplifiers (Badania temperatury zwierciadeł i mechanizmów degradacji laserów półprzewodnikowych)
Nr kontraktu: IST -1999-10787
Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. Maciej BUGAJSKI
    więcej    strona www projektu
wykonawca
Styczeń 2023
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon

ZAKŁADY NAUKOWE
PARTNERZY
LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO