Menu:

"Inwestujemy w waszą przyszłość"

"Tranzystory HEMT AlGaN/GaN na podłożu krzemowym do zastosowań w elektronice mocy- modelowanie konstrukcja i demonstrator", projekt realizowany w ramach programu Ventures Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Całkowita kwota dofinansowania - 119 600 (PLN).

Celem Programu Ventures jest zwiększenie liczby projektów realizowanych przez młodych naukowców, zainteresowanie ich pracą naukową oraz podniesienie atrakcyjności kariery naukowej w Polsce. Wsparcie mogą uzyskać projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów. Projekty mogą być realizowane we wszystkich dziedzinach, gdyż nadrzędnym celem jest ich przydatność dla działalności gospodarczej. Program Ventures realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (zwaną dalej Fundacją) w ramach Działania 1.2: "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Czas na naukę

PR 24
Kierownik projektu Andrzej Taube 28.01.2016r był gościem audycji "Czas na naukę" prowadzonej w stacji Polskie Radio 24. Podczas audycji opowiadał m.in. o najnowszych wynikach badań nad tranzystorami HEMT AlGaN/GaN wytwarzanymi w ramach projektu Ventures FNP.

Porozmawiajmy... O Nauce

TVP Wawa

Kierownik projektu Andrzej Taube 14.10.2015r gościł w programie "Porozmawiajmy... O Nauce" prowadzonym na żywo w TVP Warszawa. Podczas audycji opowiadał m.in. o badaniach tranzystorów HEMT AlGaN/GaN wytwarzanych w ramach projektu Ventures FNP.

Artykuł w Solid-State Electronics

Solid-State Electronics

Artykuł przedstawiający wyniki realizacji projektu pt. "Temperature-dependent electrical characterization of high-voltage AlGaN/GaN-on-Si HEMTs with Schottky and ohmic drain contacts" opublikowany we wrześniowym numerze czasopisma Solid-State Electronics jednym z 10 najczęściej oglądanych artykułów tego czasopisma w ostatnich 90 dniach! (stan na 9.10.2015)

Nagroda na konferencji SEMTHERM 2015

semtherm

Kierownik projektu Andrzej Taube otrzymał trzecią nagrodę za najlepszą prezentacje plakatową podczas międzynarodowej konferencji Smart Engineering Of New Materials 2015, która odbyła się w dniach 21-25 czerwca 2015 w Łodzi. Tytuł pracy: ""High-voltage AlGaN/GaN-on-Si HEMTs with ohmic and Schottky drain electrodes"". Nagrodzony plakat dostępny jest do ściągnięcia w dziale "Promocja".

Młodzi polscy uczeni zmieniają farmaceutykę i elektronikę

Polskie Radio

Gośćmi audycji radiowej w ramach programu "Naukowy zawrót głowy", która odbyła się 12.08.2013, byli młodzi polscy badacze, laureaci programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Ventures, wspierającego innowacyjne projekty młodych polskich naukowców, które będą miały zastosowanie w gospodarce. Jednym z gości był mgr inż. Andrzej Taube, kierownik projektu: "Tranzystory HEMT AlGaN/GaN na podłożu krzemowym do zastosowań w elektronice mocy - modelowanie konstrukcja i demonstrator".