W dniach 20 i 21 lutego 2013 r. w Warszawie w siedzibie IBIB PAN w Warszawie odbyła się konferencja „Micro- and nano- systems technology for modern industrial applications” współorganizowana przez zespoły badawcze realizujące interdyscyplinarny projekt kluczowy MNSDIAG oraz międzynarodowy projekt SMART FRAME. Konferencja odbyła się pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Misją konferencji, w której uczestniczyło 90 osób było zainicjowanie współpracy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami (przede wszystkim MŚP) ukierunkowanej na komercjalizację nowoczesnych technologii mikro- i nano- systemów oraz wypracowanie mechanizmów i form instytucjonalnych przyszłej współpracy zarówno w kraju jak i w Europie (w tym prezentacja możliwości/sposobów pozyskania środków na dofinansowania takiej współpracy).

Zaprezentowano rezultaty prac interdyscyplinarnego, kluczowego projektu badawczego POIG „MNSDIAG”, w ramach którego opracowano demonstratory systemów przeznaczonych do zastosowań w chemii i diagnostyce biomedycznej służących do:

  • wykrywania środków psychotropowych w organizmie człowieka,
  • analizy nanolitrowych ilości wydzielin ustrojowych dla badania stanów patologicznych lub określania faz płodności,
  • hodowli komórek biologicznych (tkanek) o kontrolowanych cechach,
  • badania wybranych cech stanu organizmu człowieka przy wykorzystaniu technologii mikrosystemów,
  • detekcji bakterii Gram-ujemnych i ich endotoksyn.

Uczestniczące w konferencji przedsiębiorstwa z sektora hi-tech prezentowały swoją ofertę i potrzeby związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Uczestniczący w konferencji partnerzy projektu SMART FRAME z Niemiec, Austrii, Czech i Węgier, w oparciu o przedstawione oferty i potrzeby, będą inicjować kontakty z firmami i zespołami badawczymi ze swoich regionów oraz wspierać merytorycznie powstawanie międzynarodowych konsorcjów aplikujących o dofinansowanie z Programów Europejskich (FP7, Horizon, ERA-NET itp.) ew. wspólnych projektów badawczych i prac rozwojowych. Omówiono podstawowe zasady realizacji projektów pod kątem jak najlepszej efektywności wykorzystania dotacji.

Ważnym punktem konferencji było założycielskie spotkanie „Platformy Technologii Mikro- i Nanosystemów”, gromadzącej technologów, projektantów, wytwórców i użytkowników nowoczesnych mikro- i nano-przyrządów oraz systemów, w ramach której w przyszłości będą wypracowywane i określane kierunki dalszych wspólnych prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na zastosowania w gospodarce.

W zakładce Prezentacje znajdują się materiały upublicznione podczas konferencji. Zapraszamy.

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności - logo ITE - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego