Mikro- i Nano Systemy
                     w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej

realizacja projektu

raporty


 1. E-LoC, "Lab-on-a-chip" z detekcją elektrochemiczną

 2. A. Lab-on-a-chip z detekcją elektrochemiczną do analizy próbek śliny na zawartość substancji psychoaktywnych
   
    Raport cząstkowy 1A.1
    Raport cząstkowy 1A.2
    Raport cząstkowy 1A.3
   
   
  B. Miniaturowe sensory i matryce sensorów elektrochemicznych na podłożu krzemowym oraz hybrydowe systemy Lab-on-a-chip do zastosowań w biochemii i bioanalityce
   
   
 3. OPTO-LoC, „Lab-on-a-chip” z detekcją optyczną

 4. A. Profem, Instrument diagnostyczny do analizy nanolitrowych próbek wydzielin ustrojowych dla monitorowania rozwoju stanów patologicznych i określania płodności
   
    Raport cząstkowy 2A.1
    Raport cząstkowy 2A.2
    Raport cząstkowy 2A.3
   
   
  B. Apozar, Instrument diagnostyczny do szybkiej, taniej kwalifikacji jakościowej zarodków bydlęcych
   
    Raport cząstkowy 2B.1
    Raport cząstkowy 2B.2
    Raport cząstkowy 2B.3
   
   
 5. μBioRK, Bio- mikro- reaktory do hodowli komórkowych
   
    Raport cząstkowy 3.1
    Raport cząstkowy 3.2
    Raport cząstkowy 3.3
   
   
 6. MED-MEMS, Opracowanie konstrukcji i technologii MEMS dla diagnostycznej aparatury medycznej

  A. Opracowanie mikrosystemu do dynamicznego pomiaru temperatury punktu rosy w zastosowaniu do pomiaru przez naskórkowej utraty wody (do pomiaru TEWL,dermatologia) i do pomiaru wilgotności w nosie i gardle pacjenta w trakcie oddychania (laryngologia)
   
    Raport cząstkowy 4A.1
    Raport cząstkowy 4A.2
    Raport cząstkowy 4A.3
   
  B. System do pomiaru nacisku stopy na podłoże w warunkach dynamicznych, wyposażony w system czujników opartych na folii PVDF
   
    Raport cząstkowy 4B.1
    Raport cząstkowy 4B.2
    Raport cząstkowy 4B.3
   
  C. Przenośna stacja do analizy wydychanego powietrza w oparciu o mikrosystem pomiarowy ze zintegrowanymi czujnikami i prekoncentratorem
   
    Raport cząstkowy 4C.1
    Raport cząstkowy 4C.2
    Raport cząstkowy 4C.3
   
  D. Metody i mikroczujniki do gazometrii krwi i czynności wentylacyjnych płuc
   
    Raport cząstkowy 4D.1
    Raport cząstkowy 4D.2
    Raport cząstkowy 4D.3
   
   
 7. SUB-NANO, Matryce czujników mikromechanicznych do detekcji bakterii Gram-ujemnych i ich endotoksyn

 8.   Raport cząstkowy 5.1
    Raport cząstkowy 5.2
    Raport cząstkowy 5.3
   
   
 9. MNT-REAL, Opracowanie i realizacja symulacji, projektowania i procesów technologicznych dla potrzeb mikro- i nano-systemów w chemii i diagnostyce biomedycznej

 10.   Raport cząstkowy 6.1
    Raport cząstkowy 6.2
    Raport cząstkowy 6.3