Instytut Technologii Elektronowej
hbar
Kliknij, aby otrzymac polska wersje językowa Click here for English Language O Instytucie Organizacja i dzialalnosc Projekty Europejskie Fundusze strukturalne Zamowienia_Publiczne Tu znajdziesz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, której szukasz Biuletyn Informacji Publicznej ISO 9001
hbar

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę stanowiska do charakteryzacji struktur elektronicznych dla azotkowych mikrofalowych monolitycznych układów scalonych w szerokim zakresie częstotliwości - nr sprawy K1/12/2018 (2018.08.17)
  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  - załącznik nr 1 do siwz
  - Załącznik nr 2 do siwz - JEDZ
  - Załącznik nr 3 do siwz - Formularz oferty
  - Załącznik nr 4 do siwz - Wykaz wykonanych dostaw
  - Załącznik nr 5 do siwz - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  - Załącznik nr 6 do siwz - Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
  - Załącznik nr 7 do siwz - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego
  - Załącznik nr 8 do siwz - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
  - Załącznik nr 9 do siwz - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia
  - Odpowiedzi na pytania (2018.08.31)
  - Odpowiedzi na pytania (2018.09.11)
  - Informacja z otwarcia ofert (2018.09.25)
  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017.09.14) (2017.09.14)

Październik 2018
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

ZAKŁADY NAUKOWE
PARTNERZY
LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO